Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
chambre
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • buồng, phòng
  • Chambre à louer
   phòng cho thuê
  • Valet de chambre
   người phục vụ phòng
  • Chambre de commerce
   phòng thương mại
  • Chambre noire
   (vật lý học) phòng tối
  • Chambre antérieure de l'oeil
   (giải phẫu) phòng trước của mắt
 • viện
  • Chambre des députés
   Nghị viện
  • Chambre basse
   Hạ nghị viện (Anh)
  • Chambre haute
   Thượng nghị viện (Anh)
  • chambre à air
   săm (xe đạp, ô tô...)
  • garder la chambre
   ốm không đi đâu được
  • stratège en chambre
   nhà chiến lược xó buồng
  • travailler en chambre
   làm ở gia đình, không mở cửa hiệu
Related search result for "chambre"
Comments and discussion on the word "chambre"