Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cerner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • rạch vòng (thân cây)
 • đào đất quanh (gốc cây)
 • vao vây
  • Cerner l'ennemi
   bao vây kẻ địch
 • bao quanh; lượn quanh
  • Hirondelles qui cernent le toit
   chim nhạn lượn quanh mái nhà
 • tô đường viền quanh (bức họa)
Related search result for "cerner"
Comments and discussion on the word "cerner"