Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
crumb
/krʌm/
Jump to user comments
danh từ
 • miếng, mẫu, mảnh vụn
  • crumbs of bread
   những mẫu bánh mì vụn
 • (nghĩa bóng) chút, tý, mẩu
  • a few crumbs of information
   một vài mẩu tin
  • a crumb of comfort
   một chút an ủi
 • ruột bánh mì
ngoại động từ
 • bẻ vụn, bóp vụn
 • rắt những mảnh vụn lên (cái gì)
 • phủi những mảnh vụn, quét những mảnh vụn (ở cái gì)
Related search result for "crumb"
Comments and discussion on the word "crumb"