Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
delicate
/'delikit/
Jump to user comments
tính từ
 • thanh nhã, thanh tú, thánh thú
  • delicate features
   nét mặt thanh tú
 • mỏng manh, mảnh khảnh, mảnh dẻ; dễ vỡ (đồ thuỷ tinh...)
  • delicate health
   sức khoẻ mỏng manh
  • delicate china-ware
   đồ sứ dễ vỡ
 • tinh vi, tinh xảo, tinh tế; khéo léo, nhẹ nhàng; mềm mại
  • a delicate hand
   bàn tay mềm mại
  • a very delicate operation
   (y học) một ca mổ rất tinh vi
  • to give a delicate him
   gợi ý khéo, nhắc khéo
 • tế nhị, khó xử
  • a delicate subject
   vấn đề tế nhị
  • a delicate stituation
   hoàn cảnh khó xử
 • lịch thiệp, khéo (trong cách đối xử), nhã nhặn, tế nhị, ý tứ
 • nhẹ, nhạt, phơn phớt (màu)
  • a delicate colour
   màu phơn phớt
 • nhạy cảm, thính, nhạy
  • a delicate ear
   tai thính
  • a delicate balance
   cân nhạy
 • ngon; thanh cảnh
  • delicate food
   món ăn thanh cảnh
 • nâng niu chiều chuộng, cảnh vẻ, yểu điệu, ẻo lả mềm yếu
  • delicate living
   lối sống cảnh vẻ
  • delicate upbringing
   cách dạy dỗ nâng niu chiều chuộng
 • (thơ ca) vui sướng, vui thích, khoái trí
Related words
Related search result for "delicate"
Comments and discussion on the word "delicate"