Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
soft
/sɔft/
Jump to user comments
tính từ
 • mềm, dẻo, dễ uốn, dễ cắt
  • soft as butter
   mềm như bún
  • soft stone
   thứ đá mềm
 • nhẵn, mịn, mượt
  • soft skin
   da mịn
  • soft hair
   tóc mượt
 • dịu, ôn hoà
  • soft winter
   mùa đông ôn hoà dễ chịu
 • không loè loẹt, dịu
  • soft colours
   màu dịu
  • soft light
   ánh sáng dịu
  • soft voice
   giọng dịu dàng
  • soft music
   nhạc êm dịu
 • nhẹ, nhẹ nhàng, nhân nhượng, có tính chất hoà hoãn
  • soft rain
   mưa nhẹ
  • soft manners
   thái độ nhẹ nhàng
  • soft answer
   câu trả lời hoà nhã
 • yếu đuối, uỷ mị, nhẽo, ẻo lả
  • a soft luxurious people
   bọn người xa hoa uỷ mị
 • yên, êm đềm
  • soft slumbers
   giấc ngủ yên
 • có cảm tình, dễ thương cảm, có từ tâm
 • (thuộc) tình yêu, (thuộc) chuyện trai gái
  • soft nothings
   chuyện tỉ tê trai gái
  • to be soft on someone
   phải lòng ai
 • mưa, ẩm ướt, ướt át
  • soft weather
   thời tiết ẩm ướt
  • a soft day
   ngày mưa
 • không có muối khoáng (nước ăn)
 • (ngôn ngữ học) mềm hoá (âm)
 • (từ lóng) dễ dàng
  • soft job
   việc dễ
  • soft thing
   công việc nhẹ nhàng nhưng lương hậu
 • khờ khạo, ngờ nghệch
danh từ
 • chỗ mềm; vật mềm
 • người nhu nhược; người ẻo lả
phó từ
 • nhẹ nhàng
 • mềm mỏng, yếu ớt, ẻo lả
thán từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) chờ một tí!
 • im! câm!
Related search result for "soft"
Comments and discussion on the word "soft"