Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dessin
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • hình vẽ
  • Dessin d'après nature
   hình vẽ theo mẫu
 • môn hình họa
  • Suivre un cours de dessin
   theo lớp hình họa
 • nét vẽ
  • Un dessin habile
   nét vẽ khéo
 • họa đồ; đồ họa
 • đường nét, khuôn; nét
  • Dessin du visage
   khuôn mặt
  • Dessin mélodique
   (âm nhạc) nét giai điệu
  • dessins animés
   hoạt hình; phim hoạt hình
Related search result for "dessin"
Comments and discussion on the word "dessin"