Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dessous
Jump to user comments
phó từ
 • dưới
  • caractère tout en dessous
   tính rất nham hiểm
  • en dessous
   ở mặt dưới, ở dưới
  • regarder en dessous
   nhìn trộm
  • rire en dessous
   cười thầm
giới từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) dưới
  • de dessous
   từ dưới
  • Sortir de dessous terre
   từ dưới đất chui ra
danh từ giống đực
 • mặt dưới, mặt trái
  • Le dessous de la table
   mặt dưới bàn
  • Le dessous d'une étoffe
   mặt trái vải
 • (hội họa) lớp màu đầu, lớp màu lót
 • (sân khấu) tầng dưới sàn
 • (số nhiều) quần áo lót nữ
 • (số nhiều) mặt trong, mặt bí mất
  • Les dessous de la politique
   mặt trong của trường chính trị
 • (nghĩa bóng) thế kém
  • Avoir le dessous
   thua kém
  • connaitre le dessous des cartes
   (thân mật) biết rõ tẩy, biết tỏng âm mưu
  • dans le troisième dessous; être dans le trente sixième dessous
   ở trong hoàn cảnh khó khăn cùng quẫn
Related search result for "dessous"
Comments and discussion on the word "dessous"