Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dessus
Jump to user comments
phó từ
 • trên, lên trên
 • vào đó
  • Ne comptex pas dessus
   đừng tin vào đó
  • en dessus
   bên trên
  • mettre la main dessus
   nắm lấy
  • mettre le doigt dessus
   đoán
  • sens dessus dessous
   xem sens
giới từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) trên
  • de dessus
   từ trên
danh từ giống đực
 • mặt trên, mặt phải, mặt
  • Le dessus d'une cheminée
   mặt lò sưởi
  • Le dessus d'une étoffe
   mặt phải vải
 • tầng trên
  • Le dessus est à louer
   tầng trên cho thuê
 • (âm nhạc) nốt cao, giọng cao; người hát giọng cao
 • (sân khấu) tầng trên sàn (chỗ để kéo phông lên sau một cảnh)
 • (nghĩa bóng) ưu thế, thế lợi
  • Avoir le dessus
   lợi thế, thắng thế
  • le dessus du panier
   phần tốt nhất
  • prendre le dessus; reprendre le dessus
   thắng được (bệnh tật...)
Related search result for "dessus"
Comments and discussion on the word "dessus"