Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
faucher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cắt (bằng liền phạt cỏ)
  • Faucher l'herbe d'un champ
   cắt cỏ một cánh đồng
 • hạ diệt; làm rụng
  • Être fauché par le tir des mitrailleuses
   bị làn súng máy hạ
  • Rafale qui faucher les fleurs
   cơn gió mạnh làm rụng hoa
 • (thông tục) xoáy, thó
  • Faucher une bicyclette
   xoáy chiếc xe đạp
nội động từ
 • (quân sự) bắn quét
Related search result for "faucher"
Comments and discussion on the word "faucher"