Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
griffe
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (động vật học) vuốt (của mèo, chim)
 • (thực vật học) thân rẽ (của một số cây)
  • Griffes d'asperge
   thân rễ măng tây
 • cái móc (để leo cây, để treo viên ngọc vào đồ trang sức)
 • miếng vải tên hiệu (trong áo, trong mũ,)
 • (kiến trúc) đá cạp chân cột
 • dấu chữ ký
  • Apposer sa griffe
   áp dấu chữ ký vào
 • (nghĩa bóng) dấu ấn
  • Cet article porte sa griffe
   bài này mang dấu ấn của ông ta
 • (nghĩa bóng) nanh vuốt
  • Être sous la griffe de quelqu'un
   ở dưới nanh vuốt của ai
  • Montrer ses griffes
   giơ nhanh vuốt ra
  • coup de griffe
   lời chỉ trích ác ý; sự công kích
Related search result for "griffe"
Comments and discussion on the word "griffe"