Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
heroic
/hi'rouik/
Jump to user comments
tính từ
 • anh hùng
  • heroic deeds
   chiến công anh hùng
  • a heroic people
   một dân tộc anh hùng
  • heroic poetry
   anh hùng ca
 • quả cảm, dám làm việc lớn
 • kêu, khoa trương, cường điệu (ngôn ngữ)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) to lớn khác thường, hùng mạnh khác thường
  • a statue of heroic size
   một bức tượng to lớn khác thường
danh từ
 • câu thơ trong bài ca anh hùng
 • (số nhiều) ngôn ngữ khoa trương cường điệu
Related search result for "heroic"
Comments and discussion on the word "heroic"