Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
grand
/grænd/
Jump to user comments
tính từ
 • rất quan trọng, rất lớn
  • grand question
   vấn đề rất quan trọng
  • to make a grand mistake
   phạm một lỗi lầm rất lớn
 • hùng vĩ, uy nghi, trang nghiêm, huy hoàng
  • a grand view
   một cách hùng vĩ
 • cao quý, cao thượng; trang trọng, bệ vệ
  • grand manner
   cử chỉ cao quý
  • a grand air
   điệu bộ trang trọng bệ vệ
 • vĩ đại, cừ khôi, xuất chúng, lỗi lạc, ưu tú
  • Grand Lenin
   Lênin vĩ đại
  • he's a grand fellow
   anh ấy là một tay cừ khôi
 • (thông tục) tuyệt, hay, đẹp
  • what grand weather!
   trời đẹp tuyệt!
 • chính, lơn, tổng quát
  • the grand entrance
   cổng chính
  • a grand archestra
   dàn nhạc lớn
  • the grand total
   tổng số tổng quát
IDIOMS
 • to do the grand
  • làm bộ làm tịch; lên mặt
danh từ
 • (âm nhạc) đàn pianô cánh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) một nghìn đô la
Comments and discussion on the word "grand"