Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
jouet
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • đồ chơi
 • trò đùa
  • Être le jouet de tous
   là trò đùa của thiên hạ
 • đối tượng trêu chọc, đối tượng giày vò; nạn nhân
  • Être le jouet du destin
   là đối tượng giày vò của một số phận dập vùi
Related search result for "jouet"
Comments and discussion on the word "jouet"