Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
letter
/'letə/
Jump to user comments
danh từ
 • chữ cái, chữ
  • the 26 letters of the English alphabet
   26 chữ của bảng chữ cái Anh
  • a capital letter
   chữ hoa
  • a small letter
   chữ nhỏ
 • thư, thư tín
  • business letters
   thư công việc, thư thương mại
 • nghĩa chật hẹp, nghĩa mặt chữ
  • to understand a clause in letter and spirit
   hiểu một điều khoản về cả chữ lẫn ý của nó
 • (số nhiều) văn học, văn chương
  • a man of letters
   nhà văn, văn sĩ
  • the profession of letter s
   nghề viết văn
  • republic (commonwealth) of letters
   giới văn học
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) huy hiệu (tặng cho sinh viên có thành tích thể thao...) ((thường) là tên tắt của trường)
IDIOMS
 • to the letter
  • chú ý từng li từng tí
ngoại động từ
 • viết chữ, khắc chữ lên, in chữ lên
 • (kỹ thuật) đánh dấu, in dấu
Comments and discussion on the word "letter"