Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
leather
/'leðə/
Jump to user comments
danh từ
 • da thuộc
 • đồ da, vật làm bằng da thuộc
 • dây da
 • (số nhiều) quần cộc
 • (số nhiều) xà cạp bằng da
 • (từ lóng) quả bóng đá; quả bóng crickê
 • (từ lóng) da
  • to lose leather
   bị tróc da
IDIOMS
 • American leather
  • vải sơn, vải dầu
 • leather and prunella
  • sự khác nhau về quần áo, sự khác nhau về bề ngoài
 • [there is] nothing like leather
  • chỉ có cái của mình mới tốt; chỉ có hàng của mình mới tốt
ngoại động từ
 • bọc bằng da
 • (từ lóng) quật, đánh, vụt (bằng roi da)
Related search result for "leather"
Comments and discussion on the word "leather"