Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
linéaire
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) đường, (bằng) đường nét
  • Perspective linéaire
   phối cảnh đường nét
 • (thực vật học) (có) hình dải dẹp
  • Feuille linéaire
   lá hình dải dẹp
 • (toán học) tuyến tính
  • équation linéaire
   phương trình tuyến tính
  • Transformation linéaire
   sự đo chiều dài
danh từ giống đực
 • dãy quầy mặt tiền, dãy quầy hàng mẫu
Related search result for "linéaire"
Comments and discussion on the word "linéaire"