Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
mouler
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đổ khuôn đúc
  • Mouler une statue
   đúc một pho tượng
 • lấy khuôn, rập khuôn
  • Mouler un bas-relief
   rập khuôn một bức chạm nổi thấp
 • sát vào (thân)
  • Robe qui moule le corps
   áo dài sát vào thân
 • rèn luyện theo khuôn mẫu
  • Mouler le caractère de son fils sur celui d'un militant
   rèn luyện tính tình con mình theo khuôn mẫu một chiến sĩ
 • viết nắn nót
  • Mouler son nom
   viết nắn nót tên mình
Related search result for "mouler"
Comments and discussion on the word "mouler"