Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
oppose
/ə'pouz/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đối kháng, đối lại, đối chọi, đối lập
  • to fury let us oppose patience
   chúng ta hây lấy sự kiên nhẫn để đối lại với sự giận dữ
 • chống đối, phản đối
  • to oppose imperialism
   chống chủ nghĩa đế quốc
  • to be opposed to
   chống lại, phản đối
 • (động tính từ quá khứ) đối nhau, trái lại
  • characters strongly opposed
   những tính tình rất xung khắc nhau
  • black is opposed to white
   đen trái ngược với trắng
nội động từ
 • chống đối, phản đối
Related search result for "oppose"
Comments and discussion on the word "oppose"