Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
pit
/pit/
Jump to user comments
danh từ
 • hồ
 • hầm khai thác, nơi khai thác
 • hầm bẫy, hố bẫy (thú rừng...) ((cũng) pifall)
  • to dig a pit for someone
   (nghĩa bóng) đặt bẫy ai, định đưa ai vào bẫy
 • (như) cockpit
 • (giải phẫu) hố, hốc, ổ, lõm
  • the pit of the stomach
   lõm thượng vị
 • lỗ rò (bệnh đậu mùa)
 • chỗ ngồi hạng nhì; khán giả ở hạng nhì (trong rạp hát)
 • trạm tiếp xăng thay lốp (trong một cuộc đua ô tô)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng giao dịch mua bán
 • (the pit) địa ngục, âm ti ((cũng) the pit of helt)
ngoại động từ
 • để (rau...) xuống hầm trữ lương thực
 • thả (hai con gà) vào sân chọi cho chọi nhau; (nghĩa bóng) đưa (ai) ra đọ sức với
  • to pit someone against someone
   đưa ai ra đọ sức với ai
 • làm cho bị rỗ
  • a face pitted with smallpox
   mặt rỗ vì đậu mùa
nội động từ
 • giữ vết lằn (của ngón tay... khi ấn vào) (da, thịt...)
Related search result for "pit"
Comments and discussion on the word "pit"