Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pâlir
Jump to user comments
nội động từ
 • xanh đi, tái đi
  • Pâlir de colère/ d'horreur
   tái đi vì giận/vì kinh sợ
 • nhạt đi
  • Couleur qui pâlit
   màu nhạt đi
 • (nghĩa bóng) sút đi, yếu đi, phai mờ đi, lu mờ đi
  • Souvenirs qui pâlissent peu à peu
   ký ức phai mờ dần đi
  • Mon oeuvre pâlit à côté de la vôtre
   tác phẩm của tôi lu mờ đi cạnh tác phẩm của anh
 • faire pâlir+ làm cho khiếp sợ+ (nghĩa bóng) làm lu mờ
  • pâlir sur les livres
   học đến xanh người
ngoại động từ
 • làm cho xanh xao đi
  • L'anémie pâlit le teint
   chứng thiếu máu làm cho nước da xanh xao đi
 • làm cho nhạt đi
  • Le soleil pâlit les couleurs
   ánh nắng làm cho màu nhạt đi
  • L'encre pâlie par le temps
   mực mờ đi do thời gian
Related words
Related search result for "pâlir"
Comments and discussion on the word "pâlir"