Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rougir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm đỏ
  • L'autome rougit les feuillages
   mùa thu làm đỏ lá cây
 • nung đỏ
  • Rougir une barre de fer
   nung đỏ một thanh sắt
  • rougir ses mains
   nhúng tay vào máu, phạm tội giết người
nội động từ
 • đỏ lên, thành đỏ
  • L'écrevisse rougit à la cuisson
   tôm đỏ lên khi nấu chín
 • đỏ mặt
  • Rougir de honte
   đỏ mặt xấu hổ
 • xấu hổ
  • Rougir de sa conduite
   xấu hổ vì cách cư xử của mình
  • Rougir de quelqu'un
   xấu hổ vì ai
Related search result for "rougir"
Comments and discussion on the word "rougir"