Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
patte
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • chân, cẳng (động vật)
  • Patte de chien
   chân chó
  • Patte de mouche
   chân ruồi
 • (thông tục) chân, tay (người)
  • Avoir les pattes
   chân tay bẩn
 • (thân mật) hoa tay, sự khéo tay
  • Peintre qui a de la patte
   họa sĩ có hoa tay
 • (hàng hải) lưỡi (neo)
 • đinh móc, móc sắt
 • nẹp áo; nắp túi
 • ngòi kẻ giấy nhạc
  • à pattes
   (thông tục) đi bộ
  • avoir un fil à la patte
   (thân mật) có sự vướng víu
  • bas les pattes
   (thân mật) bỏ chân xuống, đừng mó máy vào đó
  • coup de patte
   (thân mật) lời châm chọc
  • être entre les pattes de quelqu'un
   (thân mật) lọt vào tay ai
  • faire patte de velours
   rụt móng chân vào (mèo)
  • graisser la patte à quelqu'un
   xem graisser
  • marcher à quatre pattes
  • mettre la patte sur
   (thông tục) bắt chước, tóm được
  • montrer patte blanche
   đưa ra đúng mật hiệu, nó đúng mật hiệu để vào
  • ne remuer ni pied ni patte
   xem remuer
  • patte d' épaule
   cầu vai (áo bộ đội)
  • pattes d'araignée
   ngón tay dài ngoằng
  • pattes de lapin
   râu má ngắn
  • pattes de mouche
   xem mouche
  • retomber sur ses pattes
   (thông tục) thoát khỏi bước gian nguy
  • tomber sous la patte de quelqu'un
   sa vào tay ai
Related search result for "patte"
Comments and discussion on the word "patte"