Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
panne
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • nhung dẽ tuyết
 • mỡ sa (của lợn)
 • sự hỏng (máy)
  • Machine en panne
   máy bị hỏng
  • Panne de moteur
   sự hỏng động cơ
  • Panne d'électricité, panne de courant
   sự mất điện
  • Prévention et réparation des pannes
   sự ngừa và khắc phục các hỏng hóc
 • (thông tục) sự nghèo khổ, sự túng quẫn
  • Être dans la panne
   nghèo khổ, túng bấn
 • (sân khấu; tiếng lóng, biệt ngữ) vai phụ, vai tầm thường
  • Paonne
 • être en panne+ hỏng máy+ (thân mật) nhất thời không thể tiếp tục
  • être en panne de quelque chose
   (thân mật) thiếu cái gì
  • mettre en panne
   (hàng hải) xoay buồm cho (thuyền) dừng lại
  • panne sèche
   sự tắt máy vì hết xăng (xe ô tô)
  • Orateur en panne sèche
   diễn giả thiếu tài liệu
  • panne d'oreiller
   sự chậm trễ do thức dậy trễ
danh từ giống cái
 • (từ hiếm; nghĩa ít dùng) đám mây ở chân trời
 • (kiến trúc) đòn tay (mái nhà)
 • đuôi búa (ở một số búa phần này chẻ đôi để có thể nhổ đinh)
Related search result for "panne"
Comments and discussion on the word "panne"