Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
plâtrer
Jump to user comments
ngọai động từ
 • trát thạch cao
  • Plâtrer un mur
   trát thạch cao bức một tường
 • (nông nghiệp) bón thạch cao
  • Plâtre une prairie
   bón thạch cao một cánh đồng cỏ
 • gia thạch cao
  • Plâtrer du vin
   gia thạch cao vào rượu nho
 • (y học) bó thạch cao
  • Plâtrer une jambe
   bó thạch cao một cẳng chân
 • (thân mật) đánh bự phấn
  • Plâtrer son visage
   đánh phấn bự mặt
 • (từ cũ, nghiã cũ) che giấu
  • Plâtrer ses défauts
   che giấu khuyết điểm
Related search result for "plâtrer"
Comments and discussion on the word "plâtrer"