Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
scier
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cưa, xẻ
  • Scier du bois
   cưa gỗ, xẻ gỗ
 • (thông tục) làm sửng sốt
  • Cette nouvelle m'a scié
   tin đó làm tôi sửng sốt
 • (thân mật, từ cũ) quấy rầy, làm bực mình
  • scier le dos
   xem dos
nội động từ
 • chèo lùi (để lùi thuyền hay quay thuyền)
Related search result for "scier"
Comments and discussion on the word "scier"