Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
sea
/si:/
Jump to user comments
danh từ
 • biển
  • by sea
   bằng đường biển
  • mistress of the seas
   cường quốc làm chủ mặt biển
  • sea like a looking-glass
   biển yên gió lặng
 • sóng biển
  • to ship a sea
   bị một ngọn sóng làm ngập (tàu...)
 • biển (khoảng rộng như biển); nhiều (về số lượng)
  • a sea of flame
   một biển lửa
  • seas of blood
   máu chảy thành sông; (nghĩa bóng) sự chém giết tàn nhẫn
  • a sea of troubles
   nhiều chuyện phiền hà
IDIOMS
 • at sea
  • ở ngoài khơi
  • (nghĩa bóng) hoang mang, bối rối, không hiểu ra thế nào, không biết làm thế nào
 • to go to sea
  • trở thành thuỷ thủ
 • to follow the sea
  • làm nghề thuỷ thủ
 • to put to sea
  • ra khơi
 • half seas over
  • quá chén
Related search result for "sea"
Comments and discussion on the word "sea"