Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
slouch
/slautʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • dáng đi vai thõng xuống
 • vành mũ bẻ cong xuống
 • (từ lóng) công nhân vụng về, người làm luộm thuộm; cuộc biểu diễn luộm thuộm
  • this show is no slouch
   buổi biểu diễn này khá đấy
nội động từ
 • rũ xuống, lòng thòng
 • đi vai thõng xuống; ngồi thườn thượt
ngoại động từ
 • bẻ cong (vành mu) xuống
Related search result for "slouch"
Comments and discussion on the word "slouch"