Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
slack
/slæk/
Jump to user comments
tính từ
 • uể oải, chậm chạp
  • to be slack in doing something
   uể oải làm việc gì
 • chùng, lỏng
  • a slack rope
   dây thừng chùng
  • to keep a slack hand (rein)
   buông lỏng dây cương; (nghĩa bóng) lỏng tay (lãnh đạo)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mềm yếu, yếu ớt, nhu nhược, dễ bị ảnh hưởng, dễ bị lung lạc
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hay bê trễ, hay sao lãng, phất phơ, chểnh mảng
 • ế ẩm
  • slack trade
   việc buôn bán ế ẩm
  • slack business
   công việc không chạy
 • làm mệt mỏi, làm uể oải
  • slack weather
   thời tiết làm cho uể oải
 • đã tôi (vôi)
danh từ
 • phần dây chùng
  • to haul in the slack
   căng dây ra cho thẳng
 • thời kỳ buôn bán ế ẩm
 • (thông tục) sự chơi, sự nghỉ ngơi, sự xả hơi
  • to have a good slack
   nghỉ một cách thoải mái
 • (tiếng địa phương) sự hỗn láo, sự xấc lấc
 • (số nhiều) quần
 • than cám (để làm than nén)
động từ
 • nới, làm chùng (dây)
 • (thông tục) nghỉ ngơi, xả hơi
 • (thông tục) phất phơ, chểnh mảng
 • tôi (vôi)
IDIOMS
 • to slack off
  • giảm bớt nhiệt tình, giảm bớt sự cố gắng
 • to slack up
  • giảm bớt tốc lực, đi chậm lại (xe lửa)
Related search result for "slack"
Comments and discussion on the word "slack"