Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stung
/stiɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • ngòi, vòi (ong, muỗi); răng độc (rắn)
 • (thực vật học) lông ngứa
 • nốt đốt (ong, rắn); nọc (đen & bóng)
 • sự sâu sắc, sự sắc sảo; sự chua chát (câu nói)
 • sự đau nhói, sự đau quặn; sự day dứt
  • the sting of hunger
   sự đau quặn của cơn đói
  • the stings of remorse
   sự day dứt của hối hận
ngoại động từ stung
 • châm, chích, đốt
 • làm đau nhói; làm cay
  • pepper stings one's tongue
   hạt tiêu làm cay lưỡi
  • smoke stings the eyes
   khói làm cay mắt
 • cắn rứt, day dứt
  • his conscience stung him
   lương tâm day dứt ai ta
 • (từ lóng) ((thường) dạng bị động) bán đắt cho ai, bóp ai; lừa bịp
  • he got stung on that deal
   hắn bị bịp trong việc mua bán đó
nội động từ
 • đau nhói, đau nhức (một bộ phận cơ thể)
  • tooth stings
   răng đau nhức
 • đốt, châm
  • some bees do not sting
   có những thứ ong không tốt
IDIOMS
 • nothing stings like the truth
  • nói thật mất lòng
Related search result for "stung"
Comments and discussion on the word "stung"