Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tête
Jump to user comments
{{tête}}
danh từ giống cái
 • đầu
  • Lever la tête
   ngửng đầu lên
  • Il a une tête de plus qu'elle
   anh ta cao hơn cô ấy một đầu
  • Tête d'un missile
   đầu tên lửa
  • Tête de liste
   đầu danh sách
  • Produit de tête de la distillation
   sản phẩm phần đầu khi chưng cất
  • Prendre la tête d'un mouvement
   dẫn đầu một phong trào
  • Casser la tête à quelqu'un
   đánh vỡ đầu ai
 • (thể dục thể thao) cú đánh đầu (cũng coup de tête)
  • Joueur qui fait une tête
   cầu thủ chơi cú đánh đầu
 • đầu óc
  • Une tête qui pense
   một đầu óc có suy nghĩ
  • Garder un fait dans sa tête
   giữ một sự việc trong đầu óc
 • đầu người, đầu súc vật
  • Payer tant par tête
   trả mỗi đầu người bao nhiêu đấy
  • Posséder cinquante têtes de bétail
   có năm mươi đầu gai súc
 • người cứng đầu
  • La tête du gouvernement
   người đứng đầu chính phủ
 • ngọn, chỏm, mũ
  • Tête d'un arbre
   ngọn cây
  • Tête humorale
   (giải phẫu) chỏm xương cánh tay
  • Tête de vis
   mũ đinh ốc
 • (thân mật) vẻ mặt
  • Une drôle de tête
   một vẻ mặt buồn cười
  • à la tête de
   đứng đầu
  • à tête reposée
   xem reposé
  • avoir de la tête
   có suy nghĩ, gan dạ
  • avoir du travail par-dessus la tête
   bận bù đầu
  • avoir la tête dure
   xem dur
  • avoir la tête lourde
   đau đầu (vì một chuyện gì)
  • avoir la tête sur les épaules
   vẫn sống nguyên vẹn
  • avoir sa tête
   có đầu óc tỉnh táo
  • avoir une bonne tête
   trông dễ thương
  • baisser la tête
   xem baisser
  • belle tête, mais de cervelle point
   đẹp mã nhưng óc rỗng
  • casser la tête
   xem casser
  • coup de tête
   xem coup
  • de la tête aux pieds
   xem pied
  • de tête
   thuộc lòng
  • Répéter de tête
   nhắc lại thuộc lòng
  • donner sa tête à couper
   xem couper
  • en avoir par-dessus la tête
   (thân mật) chán ngấy rồi
  • en tête
   ở đầu; ở trước; đi trước
  • faire la tête
   (thân mật) hờn dỗi
  • faire tête
   xem faire
  • faire une tête
   (thân mật) tỏ ý bực mình, tỏ ý giận dỗi
  • homme de tête
   xem homme
  • jeter une chose à la tête de quelqu'un
   xem jeter
  • jurer sur la tête de mes enfants
   tôi mà nói sai thì trời quật chết con tôi
  • la tête la première
   chúi đầu xuống trước
  • la tête me tourne
   xem tourner
  • marcher sur la tête
   làm một việc điên rồ
  • mauvaise tête
   xem mauvais
  • mettre à prix la tête de quelqu'un
   xem prix
  • monter à la tête
   xem monter
  • monter la tête à quelqu'un
   xem monter
  • n'avoir pas de tête
   đầu óc để ở đâu đâu
  • n'en faire qu'à sa tête
   tự ý hành động chẳng hỏi ý kiến ai
  • ne plus savoir où donner de la tête
   xem donner
  • payer de sa tête
   phải chịu hy sinh (vì một chuyện gì)
  • perdre la tête
   cuống cuồng lên, không tỉnh táo nữa
  • sa casser la tête
   xem casser
  • se mettre en tête de
   xem mettre
  • se payer la tête de quelqu'un
   xem payer
  • se taper la tête contre les murs
   khó quá không biết giải quyết thế nào
  • sur la tête de quelqu'un
   dồn cả vào ai
  • tenir tête à
   xem tenir
  • tête à tête
   mặt đối mặt
  • tête chaude
   người nóng nảy
  • tête de...
   đồ... (câu rủa)
  • tête de ligne
   ga đầu mối, bến đầu mối
  • tête d'enterrement
   mặt buồn rười rượi
  • tête de Turc
   người chịu đấm, nguời bị bắt nạt
  • tête froide
   người điềm đạm
  • tête légère
   người khờ khạo nhẹ dạ
  • tête pelée
   người hói đầu
Related search result for "tête"
Comments and discussion on the word "tête"