Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
venin
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • nọc độc, nọc
  • Venin de serpent
   nọc rắn
 • sự độc địa, sự ác độc
  • Le venin de la calomnie
   sự ác độc của sự vu khống
  • jeter son venin, cracher son venin
   tuôn ra những lời ác độc trong cơn giận dữ
Related search result for "venin"
Comments and discussion on the word "venin"