Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
veine
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (giải phẫu) tĩnh mạch
  • veine cave
   tĩnh mạch chủ
 • vân (đá, gỗ)
  • Veines du marbre
   vân đá hoa
 • (thực vật học) gân (lá)
 • (ngành mỏ) vỉa
  • Veine de houille
   vỉa than
 • nguồn cảm hứng về thơ, thi hứng
 • (thân mật) sự may mắn
  • Avoir de la veine
   được may mắn
  • avoir du feu dans les veines
   nhiệt tình sôi nổi
  • avoir du sang dans les veines
   xem sang
  • avoir du vif-argent dans les veines
   xem vif-argent
  • en veine de
   có hứng thú sẵn sàng (làm việc gì)
  • En veine de poésie
   có hứng thú làm thơ
  • être dans une veine de...
   ở trong tâm trạng...
  • n'avoir pas une goutte de sang dans les veines
   xem sang
  • sentir le sang bouillir dans ses veines
   có nhiệt tình sôi sục
  • se saigner aux quatre veines
   xem saigner
  • s'ouvrir les veines
   cắt mạch máu tự tử
thán từ
 • thích quá!
  • veine alors!
   thích quá nhỉ!
Related search result for "veine"
Comments and discussion on the word "veine"