Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
verni
Jump to user comments
tính từ
 • đánh véc ni, quang dầu
  • Bois verni
   gỗ đánh véc ni
 • đánh bóng
  • Souliers vernis
   giày đánh bóng
 • bóng láng
  • Des feuilles vernies
   lá bóng láng
 • (thân mật) (có) số đỏ
  • Des gars vernis
   những anh chàng có số đỏ
Related search result for "verni"
Comments and discussion on the word "verni"