Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vivre
Jump to user comments
nội động từ
 • sống
  • Vivre très longtemps
   sống rất lâu
  • Vivre à la campagne
   sống ở nông thôn
  • Vivre seul
   sống một mình
  • Vivre de lait
   sống bằng sữa
  • Savoir vivre en société
   biết cách sống trong xã hội
  • Des idées qui vivent
   những tư tưởng còn sống mãi
  • Chercher à vivre
   kiếm sống
  • Vivre de ses rentes
   sống bằng lợi tức
  • Vire pour l'art
   sống vì nghệ thuật
 • hưởng cuộc sống
  • Mourir sans avoir vécu
   chết đi mà chưa hưởng cuộc sống
 • có cuộc sống (như) thế nào đây
  • Ville qui vit fébrilement
   thành phố có cuộc sống cuồng nhiệt
 • sinh động
  • Ce portrait vit
   bức chân dung này sinh động
  • apprendre à vivre à quelqu'un
   (thân mật) dạy bảo ai; cho ai một trận
  • avoir vécu
   đã chết
  • être facile à vivre
   dễ tính
  • homme qui a vécu
   người từng trải
  • ne plus vivre
   lo lắng bồn chồn
  • Depuis qu'il est parti, je ne vis plus
   từ khi nó ra đi, tôi lo lắng bồn chồn
  • qui vive?
   ai? (tiếng người canh gác hỏi)
  • se laisser vivre
   sống cẩu thả, sống bừa bãi...
ngoại động từ
 • sống
  • Vivre une belle vie
   sống một cuộc sống đẹp
  • Vivre des jours heureux
   sống những ngày hạnh phúc
 • thể nghiệm, thực thi
  • Vivre son art
   thực thi nghệ thuật của mình
danh từ giống đực
 • (số nhiều) lương thực, thực phẩm
  • Fournir des vivres
   cung cấp lương thực thực phẩm
 • (từ cũ, nghĩa cũ) cái ăn
  • Assurer le vivre et le vêtement
   bảo đảm cái ăn và cái mặc
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự sống; cuộc sống
  • le vivre et le couvert
   xem couvert
Related search result for "vivre"
Comments and discussion on the word "vivre"