Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wanton
/'wɔntən/
Jump to user comments
tính từ
 • tinh nghịch, nghịch gợm; đùa giỡn
  • a wanton child
   đứa bé tinh nghịch
  • wanton breeze
   gió đùa giỡn
 • lung tung, bậy bạ, bừa bãi; vô cớ, không mục đích
  • wanton slaughter
   sự tàn sát bừa bãi
  • wanton insult
   sự chửa bậy
 • phóng đãng, dâm đãng, dâm ô, bất chính
  • wanton love
   tình yêu bất chính
  • a wanton woman
   người đàn bà dâm đãng
  • wanton thoughts
   tư tưởng dâm ô
 • tốt tươi, sum sê, um tùm
  • wanton vegetation
   cây cối um tùm
 • (thông tục) lố lăng, loạn
  • wanton dress
   quần áo lố lăng
danh từ
 • người đàn bà dâm đãng
nội động từ
 • nô đùa, đùa giỡn
  • the wind is wantoning with the leaves
   gió đùa giỡn với lá
Related search result for "wanton"
Comments and discussion on the word "wanton"