Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
loose
/lu:s/
Jump to user comments
tính từ
 • lỏng, không chặt, chùng, không căng, không khít, rời ra, lung lay, long ra, lòng thòng
  • loose hair
   tóc không bím lại, tóc buông xoã
  • loose sheets
   những tờ giấy rời
  • a loose tooth
   cái răng lung lay
  • a loose screw
   cái ốc long ra, ốc vặn không chặt
  • with a loose rein
   thả lỏng dây cương; một cách phóng túng, thoải mái
 • rộng lùng thùng, lùng nhùng (quần áo)
 • xốp, mềm, dễ cày, dễ làm tơi (đất)
 • lẻ, nhỏ (tiền)
  • loose cash
   tiền xu, tiền lẻ
 • mơ hồ, không rõ ràng, không chính xác; không chặt chẽ, phóng (lý luận, dịch, viết văn...)
  • a loose translation
   sự dịch phóng; bản dịch phóng
  • loose argument
   lý lẽ không chặt chẽ, lý lẽ mơ hồ
 • phóng đâng, phóng túng, không nghiêm, không chặt chẽ, ẩu, bừa bâi... (đạo đức, tính tình, kỷ luật...)
  • loose morals
   đạo đức không nghiêm
  • a loose fish
   kẻ phóng đãng
  • a loose build; a loose make
   dáng người thườn thượt
  • loose handwriting
   chữ viết nguệch ngoạc
 • (y học) yếu, hay ỉa chảy (ruột)
IDIOMS
 • to be at a loose end
  • nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi, vô công rỗi nghề
 • to break loose
  • (xem) break
 • to cast loose
  • (hàng hải) thả dây
 • to get loose from
  • gỡ ra, tháo ra, thoát ra
 • to have a loose tongue
  • ăn nói ba hoa, nói năng bừa bãi
 • to have a tile loose
  • mắc bệnh loạn óc, mất trí, ngớ ngẩn
 • to let (set) loose
  • thả lỏng, buông lỏng, cho tự do
 • to play fast and loose
  • (xem) fast
danh từ
 • sự buông lỏng, sự trút, sự tuôn ra
  • to give a loose to one's feelings
   trút hết tình cảm, để tình cảm tuôn ra
  • to be on the loose
   ăn chơi lu bù, rượu chè trai gái
ngoại động từ
 • thả lỏng, buông lỏng, thả ra, cởi ra, tháo ra, buông ra, nới ra, làm rời ra, gỡ ra
 • (hàng hải) thả (dây buộc, buồm)
 • (+ at) bắn ra, phóng ra (viên đạn, mũi tên...)
nội động từ
 • (+ at) bắn vào (ai)
IDIOMS
 • to loose hold
  • buông ra, bỏ ra
 • to loose someone's tongue
  • làm ai mở miệng nói được, không líu lưỡi nữa
  • làm cho nói ba hoa
   • a few cups of alcohol loosed his tongue
    vài chén rượu làm cho hắn ăn nói ba hoa
Related search result for "loose"
Comments and discussion on the word "loose"