Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
light
/lait/
Jump to user comments
danh từ
 • ánh sáng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ban ngày
  • to stand in somebody's light
   đứng lấp bóng ai; (nghĩa bóng) làm hại ai, cản trở ai làm việc gì
  • in the light of these facts
   dưới ánh sáng của những sự việc này
  • to see the light
   nhìn thấy ánh sáng mặt trời; (nghĩa bóng) sinh ra đời
  • to bring to light
   (nghĩa bóng) đưa ra ánh sáng, khám phá
  • to come to light
   ra ánh sáng, lộ ra
 • nguồn ánh sáng, đèn đuốc
  • traffic lights
   đèn giao thông
 • lửa, tia lửa; diêm, đóm
  • to strike a light
   bật lửa, đánh diêm
  • give me a light, please
   làm ơn cho tôi xin tí lửa
 • (số nhiều) sự hiểu biết, trí thức, trí tuệ, chân lý
  • to do something according to one's lights
   làm gì theo sự hiểu biết của mình
 • trạng thái, phương diện, quan niệm
  • in a good light
   ở chỗ có nhiều ánh sáng, ở chỗ rõ nhất (dễ trông thấy nhất); với quan niệm đúng, với cách hiểu đúng (một vấn đề)
  • to place something in a good light
   trình bày cái gì một cách tốt đẹp
  • in a wrong light
   quan niệm sai, hiểu sai
  • the thing now appears in a new light
   sự việc bây giờ biểu hiện ra dưới một trạng thái mới
 • sự soi sáng, sự làm sáng tỏ; (số nhiều) những sự kiện làm sáng tỏ, những phát minh làm sáng tỏ
 • (tôn giáo) ánh sáng của thượng đế
 • sinh khí, sự tinh anh; ánh (mắt); (thơ ca) sự nhìn
 • (số nhiều) (từ lóng) đôi mắt
 • cửa, lỗ sáng
  • men of light and leading
   những người có uy tín và thế lực
 • (số nhiều) khả năng
  • according to one's lights
   tuỳ theo khả năng của mình
 • (nghệ thuật) chỗ sáng (trong bức tranh)
tính từ
 • sáng sủa, sáng
 • nhạt (màu sắc)
  • light blue
   xanh nhạt
ngoại động từ lit, lighted
 • đốt, thắp, châm, nhóm
  • to light a fire
   nhóm lửa
 • soi sáng, chiếu sáng
 • soi đường
 • ((thường) + up) làm cho rạng lên, làm cho sáng ngời lên (nét mặt, khoé mắt)
  • the news of the victory lighted up their eyes
   tin chiến thắng làm cho mắt họ ngời lên
nội động từ
 • ((thường) + up) đốt đèn, lên đèn, thắp đèn, châm lửa, nhóm lửa
  • it is time to light up
   đã đến giờ lên đèn
 • thắp, đốt, bắt lửa, bén lửa
  • this lamp does not light well
   cái đèn này khó thắp
 • ((thường) + up) sáng ngời, tươi lên
  • face lights up
   nét mặt tươi hẳn lên
IDIOMS
 • to light into
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tấn công
  • mắng mỏ
 • to light out
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thình lình bỏ đi
nội động từ lit, lighted
 • đỗ xuống, đậu (chim), xuống
 • (+ upon) tình cờ rơi đúng vào, tình cờ gặp phải
tính từ
 • nhẹ, nhẹ nhàng
  • as light as a feather
   nhẹ như một cái lông
  • light food
   đồ ăn nhẹ
  • light sleep
   giấc ngủ nhẹ nhàng
  • a light sleeper
   người tỉnh ngủ
  • a light task
   công việc nhẹ
  • a light punishment
   sự trừng phạt nhẹ
  • light wine
   rượu vang nhẹ
  • light ship
   tàu đã dỡ hàng
  • light marching order
   lệnh hành quân mang nhẹ
  • light cavalry
   kỵ binh vũ trang nhẹ
 • nhanh nhẹn
  • to be light of foot
   bước đi nhanh nhẹn
 • nhẹ nhàng, thanh thoát, dịu dàng, thư thái
  • light touch
   cái vuốt nhẹ nhàng
  • with a light hand
   nhẹ tay; khôn khéo
  • with a light heart
   lòng thư thái, lòng băn khoăn lo âu gì
  • light music
   nhạc nhẹ
  • light comedy
   kịch cui nhẹ nhàng
 • khinh suất, nông nổi, nhẹ dạ, bộp chộp; lăng nhăng; lẳng lơ, đĩ thoã
  • a light woman
   người đàn bà lẳng lơ
 • tầm thường, không quan trọng
  • a light talk
   chuyện tầm phào
  • to make light of
   coi thường, coi rẻ, không chú ý đến, không quan tâm đến
IDIOMS
 • to have light fingers
  • có tài xoáy vặt
phó từ
 • nhẹ, nhẹ nhàng
  • to tread light
   giảm nhẹ
IDIOMS
 • light come light go
  • (xem) come
 • to sleep light
  • ngủ không say, ngủ dể tỉnh
Related search result for "light"
Comments and discussion on the word "light"