Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
sport
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • thể thao
  • Terrain de sport
   sân thể thao
  • c'est du sport
   (nghĩa bóng, thân mật) đó là một việc khó khăn
  • il va y avoir du sport
   (thân mật) sẽ nhốn nháo đấy, không yên ổn đâu
tính từ (không đổi)
 • (dùng chơi) thể thao
  • Des vêtements sport
   quần áo thể thao
 • thẳng thắn, trung thực
  • Il a été très sport dans cette rencontre
   trong cuộc gặp gỡ ấy anh ta rất thẳng thắn
  • Spore.
Related words
Related search result for "sport"
Comments and discussion on the word "sport"