Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
sport
/spɔ:t/
Jump to user comments
danh từ
 • thể thao
  • inter-university sports
   cuộc thi thể thao giữa các trường đại học
  • athletic sports
   điền kinh, cuộc thi điền kinh
 • sự giải trí; sự chơi đùa, sự nô đùa; trò đùa, trò cười, trò trớ trêu
  • in sport
   đùa, chơi
  • to make sport of somebody
   trêu ai
  • to be the sport of Fortune
   là trò trớ trêu của số mệnh, bị số mệnh trớ trêu
 • cuộc giải trí, cuộc vui chơi ngoài trời (đi săn, đi câu...)
 • (từ lóng) người tốt, người có tinh thần tượng võ, người thẳng thắn, người trung thực, người có dũng khí
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) con bạc
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) anh chàng ăn diện, công tử bột
 • (sinh vật học) biến dị
nội động từ
 • giải trí; chơi đùa, nô đùa, đùa cợt; trêu chòng
 • (sinh vật học) biến dị
ngoại động từ
 • chưng, diện
  • to sport a gold tie-clip
   chưng cái kẹp ca vát bằng vàng
IDIOMS
 • to sport away
  • tiêu phí (thời gian...) bằng nô đùa, chơi thể thao...
 • to sport one's oak
  • (xem) oak
Related search result for "sport"
Comments and discussion on the word "sport"