Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
lustre
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (văn học) thời gian năm năm
 • (sử học) lễ chuộc tội (năm năm một lần ở La Mã)
 • nước bóng, nước láng, nước men
 • đèn chùm (treo ở trần nhà)
 • (nghĩa bóng) sự hào nhoáng, sự lừng lẫy
  • Ajouter du lustre à la gloire de quelqu'un
   làm cho thanh danh của ai thêm lừng lẫy
  • chevalier du lustre
   xem chevalier
Related search result for "lustre"
Comments and discussion on the word "lustre"