Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aller
Jump to user comments
nội động từ
 • đi
  • Aller à pied/à cheval/en voiture
   đi bộ/đi ngựa/đi xe ô tô
  • Allez plus vite!
   đi nhanh lên!
  • Allez tout droit!
   đi thẳng suốt!
  • Aller dehors/loin
   đi ra ngoài/đi xa
  • Nous allons dans la même direction
   chúng ta đi cùng hướng với nhau
  • On va plus vite en métro qu'en voiture
   đi xe điện ngầm nhanh hơn xe ô tô
  • Aller à grands pas
   đi nhanh
  • Aller à Vinh
   đi Vinh
  • Aller au travail/à la chasse/à la pêche/au front
   đi làm/đi săn/đi câu/ra trận
  • Aller à l'école/à l'église/à la pagode/au cinéma
   đi học/đi nhà thờ/đi chùa/đi xem phim
  • Aller de ville en ville
   đi từ thành phố này sang thành phố khác
  • Aller chez qqn
   đi đến nhà ai
  • Je vais avec vous, nous irons ensemble
   tôi đi với anh, chúng ta cùng đi với nhau
  • Qui va là?
   ai đó?
  • Aller à la campagne
   đi về miền nông thôn, đi về quê
  • Aller au-devant de qqn, à la rencontre de qqn
   đi đón ai, đi gặp ai
  • Allée, haler
 • dẫn tới; cao tới
  • Ce chemin va à Hanoi
   đường này dẫn tới Hà Nội
  • Le couloir qui allait de la cuisine au salon
   hành lang đi từ bếp ra phòng khách
  • Cette montagne va jusqu'aux nues
   núi này cao tới tận mây xanh
  • La période qui va du 1er avril au 15 mai
   thời kỳ từ 1 / 4 đến 15 / 5
  • L'armoire va jusqu'au plafond
   tủ cao tới trần nhà
 • dành cho
  • L'héritage va à sa fille
   di sản dành cho con gái ông ta, di sản về tay con gái ông ta
  • A lui va toute mon affection
   tất cả tình thương của tôi đều dành cho nó
 • hành động
  • Aller vite dans son travail
   (hành động) nhanh trong công việc
 • tiến hành, tiến triển
  • Ce travail va à merveille
   công việc ấy tiến triển rất tốt
  • Ses affaires vont de mal en pis/à vau-l'eau
   công việc làm ăn của hắn ngày càng tệ hại/thất bại
  • L'inquiétude allait croissant
   sự lo lắng ngày càng tăng
 • có sức khỏe (tốt, xấu...)
  • Comment allez-vous?/comment çà va?
   anh có khỏe không?
  • Le malade va mieux
   người bệnh đã khá hơn
 • chạy
  • Cette montre ne va pas bien
   đồng hồ này chạy không tốt
 • hợp với
  • Cette robe vous va bien
   cái áo dài ấy hợp với chị lắm
  • Cette cravate va avec cette chemise
   cái cà vạt này hợp với cái áo sơ mi này
 • sắp, sắp sửa
  • Nous allons prendre le départ
   chúng tôi sắp khởi hành
  • Il va pleuvoir
   trời sắp mưa
 • hãy
  • Vous allez me répéter cette phrase
   anh hãy nhắc lại cho tôi câu ấy
  • aller au diable; aller à tous les diables
   xem diable
  • aller droit au coeur
   làm cho cảm động
  • aller fort
   xem fort
  • aller grand train
   ăn tiêu xa xỉ
  • aller son chemin
   xem chemin
  • aller son train
   cứ thế mà tiến lên
  • ça va
   được đấy, tốt đấy
  • cela va sans dire
   xem dire
  • il y va de
   có quan hệ đến
  • Il y va de votre réputation
   việc đó quan hệ đến thanh danh của anh
  • laisser aller
   bỏ mặc, không can thiệp đến, bỏ bê
  • Laisser aller ses affaires
   bỏ bê công việc
  • se laisser aller
   buông trôi, chán nản
  • se laisser aller à
   đi đến (tình trạng nào đó)
  • Se laisser aller à la colère
   nổi giận
  • y aller de
   (thân mật) đưa ra, xuất ra
  • J'ai dû y aller de toutes mes économies
   tôi phải xuất mọi thứ dành dụm được ra đấy
  • Elle y est allée de sa chanson
   cô ta đã góp tiếng hát giúp vui (cho buổi liên hoan...)
  • aller et venir
   đi đi lại lại, đi tới đi lui
  • ne pas y aller par quatre chemins
   đi thẳng vào vấn đề
  • aller son petit bonhomme de chemin
   đi chậm mà chắc
danh từ giống đực
 • sự đi; đường đi
  • J'ai pris à l'aller l'autobus
   lúc đi tôi theo xe buýt
 • (đường sắt) vé đi
  • Un aller pour Haiphong
   một vé đi Hải Phòng
  • Un aller et retour
   vé khứ hồi
Related words
Related search result for "aller"
Comments and discussion on the word "aller"