Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ange
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • thiên thần
  • Ange gardien
   thần bản mệnh
  • Beau comme un ange
   đẹp như tiên
  • Sa femme est un ange
   (nghĩa bóng) vợ ông ta thật là một thiên thần (một người hoàn toàn)
 • (động vật học) cá nhám dẹt
  • discuter du sexe des anges
   thảo luận những chuyện đâu đâu
  • être aux anges
   mê ly
  • mauvais ange
   kẻ thầy giùi
  • patience d'ange
   lòng kiên nhẫn rất mực
  • un ange de
   (văn học) người rất mực
  • Un ange de douceur
   người rất mực dịu dàng
  • rire aux anges
   cười một mình
Related search result for "ange"
Comments and discussion on the word "ange"