Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
bander
Jump to user comments
ngoại động từ
 • băng, băng bó
  • Bander une blessure
   băng vết thương
 • bịt (mắt)
 • căng, giương
  • Bander un arc
   giương cung
  • Bander son esprit
   căng óc
nội động từ
 • (tục) cửng lên
Related words
Related search result for "bander"
Comments and discussion on the word "bander"