Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
classe
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • giai cấp
  • La lutte des classes
   sự đấu tranh giai cấp
 • hạng, loại
  • Plusieurs classes de lecteurs
   nhiều loại độc giả
  • Pharmacien de première classe
   dược sĩ hạng nhất
  • Billet de première classe
   vé hạng nhất
 • (quân sự) lớp lính (của một năm)
  • Appartenir à la classe de 1980
   thuộc về lớp lính năm 1980
 • lớp học, buổi học
  • Classe de cinquième
   lớp năm
  • Pendant la classe
   trong buổi học
  • Une classe turbulente
   một lớp học nghịch ngợm
 • (sinh vật học; toán học) lớp
  • Classe des mammifères
   lớp có vú
 • giá trị
  • Avoir beaucoup de classe
   có nhiều giá trị
  • de classe
   loại cỡ
  • Peintre de classe
   họa sĩ loại cỡ
  • faire la classe
   lên lớp
Related search result for "classe"
Comments and discussion on the word "classe"