Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
collapse
/kə'læps/
Jump to user comments
nội động từ
 • đổ, sập, sụp, đổ sập
  • the house collapsed
   căn nhà đổ sập
 • gãy vụn, gãy tan
  • the chair collapsed
   chiếc ghế gãy tan
 • suy sụp, sụp đổ
  • health collapses
   sức khoẻ suy sụp
  • plan collapses
   kế hoạch sụp đổ
 • sụt giá, phá giá (tiền)
 • xẹp, xì hơi (lốp xe...)
 • ngã quỵ xuống, gục (vì suy nhược)
 • méo mó, cong oằn lại (vành bánh xe)
Related search result for "collapse"
Comments and discussion on the word "collapse"