Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
crack
/kræk/
Jump to user comments
tính từ
 • (thông tục) cừ, xuất sắc
  • a crack oar
   tay chèo cừ
  • a crack shot
   tay súng giỏi
  • crack unit
   đơn vị xuất sắc, đơn vị thiện chiến
ngoại động từ
 • quất (roi) đét đét; búng (ngón tay) kêu tanh tách, bẻ (đốt ngón tay) kêu răng rắc
 • làm nứt, làm rạn, làm vỡ, kẹp vỡ
IDIOMS
 • to crack a glass
  • làm rạn một cái tách
   • to crack a skull
    đánh vỡ sọ
  • làm tổn thương
   • to crack someone's credit (reputation)
    làm tổn thương danh dự của ai
  • (kỹ thuật) làm crackinh (dầu hoả...)
nội động từ
 • kêu răng rắc, kêu đen đét, nổ giòn
 • nứt nẻ, rạn nứt, vỡ, gãy ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • that board has cracked in the sun
   mảnh gỗ ấy nứt ra dưới ánh nắng
  • imperialism is cracking everywhere
   chủ nghĩa đế quốc rạn nứt khắp nơi
  • his voice begins to crack
   nó bắt đầu vỡ tiếng
 • nói chuyện vui, nói chuyện phiếm
IDIOMS
 • to crack sown on
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đàn áp thẳng tay
 • to crack up
  • tán dương, ca ngợi (ai)
  • vỡ nợ, phá sản
  • kiệt sức
  • khoe khoang, khoác lác, huênh hoang, nói phách
 • to crack a bottle with someone
  • mở một chai rượu uống hết với ai
 • to crack a crib
  • (từ lóng) đào ngạch vào ăn trộm, nạy cửa vào ăn trộm
 • to crack a joke
  • nói đùa một câu
 • a hard nut to crack
  • (xem) nut
Related search result for "crack"
Comments and discussion on the word "crack"