Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
burst
/bə:st/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nổ tung, sự vỡ tung; tiếng nổ (bom)
 • sự gắng lên, sự dấn lên, sự nổ lực lên
  • a burst of energy
   sự gắng sức
 • sự bật lên, sự nổ ra, sự bùng lên
  • a burst of laughter
   sự cười phá lên
  • a burst of flame
   lửa bùng cháy
  • a burst of gun-fire
   loạt đạn nổ
 • sự xuất hiện đột ngột
 • sự phi nước đại (ngựa)
 • sự chè chén say sưa
  • to go (be) on the burst
   chè chén say sưa
động từ
 • nổ, nổ tung (bom, đạn...); vỡ (mụn nhọt); nổ, vỡ (bong bóng); vỡ, vỡ tung ra (để); nhú, nở (lá, nụ hoa)
  • sides burst with laughing
   cười vỡ bụng
  • buttons burst with food
   ăn no căng bật cả khuy cài
 • đầy ních, tràn đầy
  • storehouse bursting with grain
   nhà kho đầy ních thóc lúa
  • to be bursting with pride (happiness, envy, health)
   tràn đầy liêu hãnh (hạnh phúc, ghen tị, sức khoẻ)
 • nóng lòng háo hức
  • to be bursting with a secret; to be bursting to tell a secret
   nóng lòng muốn nói ra một điều bí mật
 • làm nổ tung ra; làm bật tung ra; làm rách tung ra, làm vỡ tung ra
  • to tire
   làm nổ lốp
  • to burst the door open
   phá tung cửa ra
 • xông, xộc, vọt; đột nhiên xuất hiện
  • to burst into the room
   xộc vào buồng
  • the oil bursts out of the ground
   dầu vọt từ dưới đất lên
  • the sun bursts through the clounds
   mặt trời đột nhiên xuất hiện qua các làn mây
IDIOMS
 • to brust forth
  • (như) to brust out
 • to brust in
  • mở tung vào (phía trong)
   • to burst the door in
    mở tung cửa vào
  • làm gián đoạn; ngắt lời
   • to burst in upon a conversation
    làm gián đoạn câu chuyện
  • thình lình đến, thình lình xuất hiện
   • he 'll be bursting ion uopn us at any moment
    chưa biết lúc nào anh ta sẽ đến với chúng ta
 • to brust into
  • bùng lên, bật lên
   • to burst into flames
    bùng cháy
   • to burst into tears
    khóc oà lên
   • to burst into laughter
    cười phá lên
 • to burst out
  • thốt lên; nói ầm lên, lớn tiếng
   • to burst out into threats
    thốt lên những lời đe doạ
   • to out (forth) into explanations
    lớn tiếng giải thích
  • phá lên, oà lên, bật lên
   • to burst out laughing
    cười phá lên
  • bùng ra, nổ ra, bật ra (chiến tranh, bệnh tật, tiếng ồn ào...)
 • to burst up
  • (thông tục) làm nổ bùng, nổ bùng
  • làm suy sụp; suy sụp
 • to burst upon
  • chợt xuất hiện, chợt đến
   • the viewn bursts upon our sight
    quang cảnh đó chợt xuất hiện trước mắt chúng tôi
   • the truth bursts upon him
    anh ta chợt nhận ra lẽ phải
Related search result for "burst"
Comments and discussion on the word "burst"