Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
crash
/kræʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • vải thô (làm khăn lau...)
 • tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng va chạm loảng xoảng, tiếng đổ sầm, tiếng nổ (sét...)
 • sự rơi (máy bay); sự đâm sầm vào (ô tô)
 • (nghĩa bóng) sự phá sản, sự sụp đổ
nội động từ
 • rơi vỡ loảng xoảng, dổ ầm xuống
 • đâm sầm xuống, đâm sầm vào
  • the aeroplane crashed on the hillside
   chiếc máy bay đâm sầm xuống sườn đồi
  • the car crashed into the gate
   chiếc xe hơi đâm sầm vào cổng
 • (nghĩa bóng) phá sản
ngoại động từ
 • phá tan tành, phá vụn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lẻn vào không có giấy mời, lẻn vào không có vé
  • to crash a party
   lẻn vào dự cuộc liên hoan không có giấy mời
  • to crash the gate
   lẻn vào cửa không có vé
IDIOMS
 • to crash in (on)
  • tràn vào, đọt nhập vào, xâm nhập
Related search result for "crash"
Comments and discussion on the word "crash"