Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
errer
Jump to user comments
nội động từ
 • đi lang thang, đi vơ vẩn
  • Errer dans les champs
   đi lang thang trên cánh đồng
 • qua đây đó; trôi giạt
  • Laisser errer son regard
   đưa mắt nhìn đây đó
 • (văn học) sai lầm
  • Errer dans ses calculs
   sai lầm trong tính toán
Related words
Related search result for "errer"
Comments and discussion on the word "errer"