Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
feign
/fein/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giả vờ, giả đò, giả cách
  • to feign madness
   giả vờ điên
 • bịa, bịa đặt (câu chuyện, lời cáo lỗi...)
 • làm giả, giả mạo
  • to feign a document
   giả mạo giấy tờ tài liệu
 • (từ cổ,nghĩa cổ) tưởng tượng, mường tượng
nội động từ
 • giả vờ, giả đò, giả cách
Related words
Related search result for "feign"
Comments and discussion on the word "feign"